Lista przydatnych linków nt. LDAP’a

Jak będę miał czas to napiszę artykuł, na razie tylko linki na podstawie których można samem próbować skonfigurować to szataństwo :)

http://www.idevelopment.info/data/LDAP/LDAP_Resources/OPENLDAP_Configure_System_to_Authenticate_Using_OpenLDAP_CentOS5.shtml

http://www.centos.org/docs/5/html/Deployment_Guide-en-US/s1-ldap-quickstart.html

http://www.itmanx.com/kb/centos63-openldap-phpldapadmin

http://huinn.wordpress.com/2012/01/01/centos-6-2-ldap-with-tls-quick-dirty/

http://blog.christophersmart.com/articles/openldap-how-to-fedora/ z tego korzystałem i faktycznie działa

żeby logować się za pomocą kont z LDAP’a do systemu na CentOS’ie mamy narzędzie authconfig-tui które samo skonfiguruje pam’a. należy pamiętać o paczkach nss-ldapd, nss-pam-ldapd i pam-ldapd(bodaj że)